Otevřeni ke změnám

Program

Volební program OKZ

Bod 1. Smysluplné investice a správa obecních financí

a. K naším hlavním prioritám patří snaha vést obec s péčí řádného hospodáře a minimalizovat její zadlužení (při odchodu minulé koalice vedené OKZ bylo na účtu Velkých Popovic 19 000 000 Kč).

b. Navážeme na naše minulé období, kdy se nám dařilo získávat dotace (např. vodovod a kanalizace v Lojovicích a Řepčicích, přístavba a rekonstrukce školy, tělocvičny a jídelny) a podpoříme smysluplné investice a projekty s možností využívání finančních prostředků z dotačních programů.

c. Budeme systematicky vyhledávat dotační programy, které jsou v zájmu obce a občanů (je třeba si uvědomit, že na každé dotaci se musí obec finančně spolupodílet).

d. V oblasti investic budeme klást důraz na zajištění sociálních služeb; na školství (systematické řešení kapacity škol) a na bezpečnost (semafor před školou).

Bod 2. Přehodnocení výše poplatků

a. Uděláme maximum pro to, abychom racionálně upravili poplatky za vodné a stočné v obci. Pokusíme se systematicky řešit příčiny vysokých nátoků do kanalizace.

b. Prověříme výši poplatků za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu a budeme hledat alternativní poskytovatele služeb.

Bod 3. Podpora místních spolků a podnikatelů

a) Podpoříme činnost místních spolků a sportovních klubů vyššími částkami, aby nedocházelo k omezování jejich činnosti v obci.

b) Podpoříme místní podnikatele, které zapojíme do projektů podporujících rozvoj obce.

Bod 4. Podpora aktivního života seniorů

a) Zapojíme příspěvkové organizace a spolky do projektů pro zlepšení aktivního života seniorů naší obce (mezigenerační propojení).

b) Zřídíme Klub seniorů jako místo pravidelného setkávání při nejrůznějších příležitostech (navážeme mj. na tradici akce Povídání o historii Velkých Popovic).

Bod 5. Rozvoj občanského a komunitního života

a. Znovuobnovíme místní tradiční akce jako např. masopustní průvod, čarodějnice, plesy, koncerty, pouťové veselice, farmářské a adventní trhy, dětský den, sportovní den, rozsvěcení vánočního stromu s betlémem a další akce pro zlepšení soudržnosti občanů naší v obci.

b. Zajistíme otevřenou a vstřícnou komunikaci obecního úřadu směrem k občanům.

c. Podpoříme fungování sokolovny jako místa setkávání všech občanů (využití pro sportovní, společenské a kulturní akce).

Za Vaše náměty a dotazy budeme rádi. Kontaktujte nás buď přes kontaktní formulář: 

http://www.otevrenikezmenam.cz/?page=5

nebo na email: otevrenikezmenam@centrum.cz

nebo na FB Otevreni ke změnám.

Děkujeme za podporu.