Otevřeni ke změnám

Volby a škola

Reakce na zářijový zpravodaj: 2) podrobnosti k článku a upřesnění

Volby a škola

Další zajímavý a podivný tah byl předveden v posledním Zpravodaji. Myslím tím otištění nepochopitelného dodatku za naším článkem, který  informoval čtenáře      o získání věcného daru Základní škole od firmy Savanon. Místo jakékoli smysluplné reakce na naší informaci zde byl uveden mail pana ředitele, jako oficiální stanovisko vedení školy k tomuto daru. Zřejmě vše mělo vyznít, a podle rychlých reakcí             a ohlasů to bohužel skutečně vyznělo tak, že pan ředitel vlastně o žádném daru neví a ani o žádném daru nejednal. Nesmyslná informace poškozující dobré jméno školy, pana ředitele a v neposlední řadě i nás, kteří jsme článek zveřejnili. Jenže všechno bylo jinak.

O prázdninách jsme s paní Fuskovou sháněli na nový školní rok zařízení pro školu formou sponzorských darů. Když se nám podařilo dohodnout dodávku výpočetní techniky s firmou Savanon, poslali jsme článek do Zpravodaje, abychom se podělili o tuto dobrou zprávu a tak trochu podnítili další možné dárce a sponzory. Paní starostka okamžitě přes svého šéfredaktora požadovala po panu řediteli vyjádření. Nikdo neví proč a nikdo nevěděl, za jakým účelem. Pan ředitel odeslal zmíněným mailem pouhé konstatování, že o našich aktivitách nevěděl, protože se uskutečnily                      o prázdninách. Koncem srpna, po nástupu do školy, proběhla samozřejmě jednání mezi panem ředitelem a panem Brichtou,  představitelem firmy Savanon. Zde bylo dohodnuto, že škola obdrží tiskárny, notebooky a kopírku. Jenže to už byl v tisku Zpravodaj, do kterého někdo zodpovědný umístil bez vědomí a souhlasu pana ředitele zmíněný mail  jako důkaz, že jsme s paní Fuskovou, jakožto zástupci sdružení, zřejmě udělali něco špatného a proti jeho vůli. Očekával bych pozitivní reakci vedení obce k tomuto daru, protože je pan ředitel neustále nucen ke shánění sponzorů a dárců, ale toho se asi nedočkáme. 

Je to další, těžko pochopitelné využití Zpravodaje pro účelové zkreslení informací. Navíc v předvolebním čísle. Už nestačí, že některé články nejsou pod různými záminkami otištěny, už se tisknou články, o kterých autor neví, že jdou do tisku.

Ivan Boleslav, Lucie Fusková, Leoš Brichta

Komentáře

Odpovídáte na komentář uživatele - Zrušit odpověď
* (antispam)

Žádné komentáře