Otevřeni ke změnám

Roman Kotrč

podporovatel_roman_kotrc.jpg

Roman Kotrč narozen v Praze 26.8.1965

Ve Velkých Popovicích jsem zakotvil, i přes své občanství na Praze 1, od roku 1991. Od roku 1993 provozuji v obci GALERII A také ATELIER uměleckého kovářství. Jako svou další činnost mám starost o Karlův most, v souvislosti provozem výtvarníků a hudebníků, zde působících.

Dlouhodobě se věnuji práci ve ŠKOLSKÉ RADĚ místní Základní školy. Jako zástupce rodičů jsem byl zvolen již počtvrté. Jako člen kulturně společensko sportovního výboru, se podílím na realizaci činnosti v oblastech jemu svěřených.

Budu rád, pokud budu moci pomoci v kultivaci poměrů v obci jak po stránce estetické tak občanské. Jsem připraven angažovat se pro obec Velké Popovice i v rámci sdružení nezávislých kandidátů  "otevřeni ke změnám", dle svých schopností, sil a možností.

Komentáře

Komentáře k tomuto článku byly pozastaveny

Žádné komentáře