Otevřeni ke změnám

Ivan Boleslav

1._mgr._ivan_boleslav.jpg

Ivan Boleslav, Velké Popovice

Jméno, ročník narození, místo narození:

Ivan Boleslav, 1958, Praha

 

V Popovicích žiju od:

Ve Velkých Popovicích žiji od roku 1981, jsem ženatý a mám dvě dospělé děti.

 

Pracovní zkušenost:

jako učitel základní školy, v současné době jako starosta obce

 

V případě zvolení do zastupitelstva:

Pokud bych byl zvolen do zastupitelstva obce a měl možnost pokračovat v práci ve prospěch naší obce, přál bych si, aby byly dokončeny důležité investiční stavby a záměry, které jsme za čtyři roky nestačili dokončit. Vodovod a kanalizace v Lojovicích a v Řepčicích, výstavba nové hasičské zbrojnice v Lojovicích, dokončení nového územního plánu, výstavba multifunkčního hřiště pro základní školu a stavba nové radnice Důležité také je zachování nových tradičních akcí, které v posledních letech vznikly a při kterých se setkávali obyvatelé obce v družné sousedské zábavě. Např. Masopust, Jarní ples, Dětský den nebo Loučení s létem.

Komentáře

Komentáře k tomuto článku byly pozastaveny

Žádné komentáře